Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka
 

Certifikácia FSC® (FSC - C 019907)

Certifikát FSC
Mestské lesy v Bratislave s rozlohou 3129ha boli od roku 2007 držiteľom FSC certifikátu obhospodarovania lesa. Od 14.10.2012 sme si z finančných dôvodov neobjednali audit a tým pádom stratil pre našu organizáciu certifikát FSC platnosť. V roku 2015 Mestské lesy v Bratislave získali po veľkom letnom odbornom audite opäť prestížny celosvetovo platný certifikát FSC.
Vydala ho nezávislá, akreditovaná certifikačná organizácia na základe výsledkov z vykonaného auditu. Certifikát obhospodarovania lesov FSC dáva záruku, že v lesoch sa hospodári zodpovedným spôsobom a pri hospodárení sa rovnocenne zohľadňujú environmentálne, sociálne a ekonomické záujmy.
 

Odkazy


 
 

FSC (Forest Stewardship Council®) (FSC - C 019907) je celosvetovo uznávaný systém certifikácie lesov, ktorý umožňuje identifikovať zodpovedné hospodárenie v lesoch.   

                                                          
                                   
Obhospodarovanie lesov certifikovaných podľa FSC musí spĺňať viaceré požiadavky, často aj nad rámec slovenských zákonov. Od lesného hospodára okrem iného vyžaduje:
 
 • plánovité obhospodarovanie lesov, ktoré minimalizuje negatívne environmentálne a sociálne dopady,
 • uprednostňovanie prírode blízkych spôsobov obhospodarovania,
 • výrazné obmedzenie používania chemických látok (FSC zakazuje aj viaceré chemikálie, ktoré slovenská legislatíva povoľuje používať),
 • používanie ekologických olejov na mazanie reťazí motorových píl,
 • dôsledné dodržiavanie právnych noriem, medzinárodných dohovorov a zmlúv, ktoré prijala SR,
 • transparentnosť a sprístupnenie informácií o hospodárení v lesoch,
 • komunikáciu a spoluprácu s verejnosťou, miestnymi komunitami a inými záujmovými skupinami,
 • dôsledné dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • vyčlenenie lesov (reprezentatívnych vzoriek ekosystémov), ktoré sú vyňaté z obhospodarovania a slúžia ako ukážky lesných ekosystémov s prirodzenou dynamikou vývoja,
 • ponechávanie časti stromov na dožitie (napr. staré a dutinové stromy) a určitého množstva tzv. "mŕtveho dreva" na prirodzený rozklad,
 • zachovanie a ochranu lesov s vysokou ochranárskou hodnotou (napr. lesy dôležité pre zachovanie biodiverzity, lesy s významnou vodozádržnou, protieróznou alebo inou spoločensky významnou funkciou),
 • monitorovanie dopadov hospodárskych činností.

                                                  foto


Výrobky z dreva, ktoré pochádza z certifikovaných lesov, môžu byť označené značkou FSC.
Táto značka poskytuje spotrebiteľom záruku, že drevo použité na ich výrobu pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, ktoré spĺňajú prísne požiadavky FSC. Dodržiavanie týchto požiadaviek sa každoročne kontroluje. Viac informácií o FSC certifikácii nájdete na: www.fsc.org.

 

 
Kontakt: Administrátor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 12.4.2011 / 12.4.2011

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa