Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka
 

Prieskum návštevnosti Lesoparku - výsledky

anketar
Súhrnné spracovanie výsledkov prieskumu návštevnosti územia Mestských lesov v Bratislave (odpočet návštevníkov na 25. vstupov a dotazníková forma), ktorý bol uskutočnený 9.6.2012.
 

Odkazy


 
 

 

Prieskum návštevnosti územia v správe Mestských lesov v Bratislave mal dve podoby – kvantitatívnu a kvalitatívnu. Tú prvú tvorilo sčítavanie návštevníkov na vybraných vstupoch do územia v jeden víkendový deň a druha forma bola dotazníková, ktorej údaje boli zbierané počas 2 mesiacov - jún a júl 2012. Na základe takto získaných údajov bolo vypracované súhrnné vyhodnotenie, ktoré priamo popisuje formu zberu údajov, celu metodiku a prehľadne zobrazuje výsledky aj s komentárom.

 

Medzi najzaujímavejšie zistenia uvádzam:

·         Najvýznamnejším vstupom z monitorovaného počtu je vstup od Červeného mostu, cez ktorý vstupuje 62% z celkového počtu návštevníkov lesoparku.

·         Parkovisko na tomto vstupe bolo plné už o 9:30h.

·         Ďalším v poradí návštevnosti je vstup na Kolibu a za ním nasleduje vstup od Peknej cesty – Horáreň Krasňany, čo  aj nasvedčuje o opodstatnenosti výberu ďalšej lokality na revitalizáciu. Areál pod horárňou v týchto dňoch pripravujeme na obnovu a bude otvorený na jeseň tohto roku.

·          Najvýznamnejším vstupom pre cyklistov je vstup od Rače (Potočná ul.), cez ktorý vstupuje 37% cyklistov.

·         Cyklisti tvoria 13% z celkového počtu návštevníkov lesoparku

 

Bohužiaľ v období plánovania prieskumu návštevnosti bolo veľmi nestále počasie a prieskum prebehol v zamračenom a daždivom dni, so súvislým dažďom od 15h. Keďže jeho výsledky priamo súvisia s počasím, číslo celkového počtu návštevníkov neodzrkadľuje skutočnú kapacitu  územia (je to možno polovica) a smerodajné pre ďalšie plánovanie sú skôr percentuálne pomery návštevníkov a používanie jednotlivých vstupov.  Celkový počet návštevníkov (treba rátať len za čas 8:00-15:00) je 7279.

Prieskum bol vykonaný v rámci projektu Urbannatur, ktorý riešime v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007-2013 spolu s rakúskym partnerom. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Výsledky prieskumu nám pomôžu účelne rozvíjať územie Mestských lesov v rámci jeho kapacít a preferencií návštevníkov.

 

 
Kontakt: Administrátor 1
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 2.8.2012 / 2.8.2012

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > OZNAMY
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa