Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Oznamy
 

Cena za inovácie – Najúspešnejší projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

urbANNAtur
Mestské lesy v Bratislave, boli dňa 22.10.2014 slávnostne ocenené v súťaži Cena za inovácie ako najúspešnejší projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, ktorú organizoval Trnavský samosprávny kraj ako hlavný cezhraničný partner projektu RECOM SK-AT.
 

 
 

Projekt „urbANNAtur – Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránenom území“ bol financovaný z fondu ERDF (European Regional Development Fund) cez Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Projekt prebiehal v rokoch 2010 – 2012 a bol riadený vedúcim partnerom (Magistrátnym oddelením 49, Lesný úrad a poľnohospodársky podnik mesta Viedeň) a projektovým partnerom (Mestské lesy v Bratislave). Viac informácií o spoločnom projekte na: www.urbannatur.eu.


urbANNAturV rámci dvoch etáp projektu – výskumnej aj realizačnej, počas rokov 2010 - 2012 spolupracovali odborníci rakúskeho a slovenského partnera na riešení spoločného projektu a vytvárali stratégiu rozvojových aktivít v chránených prímestských územiach. Výsledky projektu boli aplikovateľné nielen pre mestá Bratislava a Viedeň, ale aj pre iné mestá so snahou o efektívne rekreačné využitie prímestských zelených zón.

Pracovné tímy zostavené z odborníkov oboch organizácii sa počas trojročného trvania projektu snažili nájsť optimálne riešenie pre zachovanie prírodných špecifík prímestských zelených zón Bratislavy a Viedne a zároveň navrhnúť prijateľné formy ich rekreačného využitia.

 

Voľnočasový areál, nachádzajúci sa v Krasňanoch, na úpätí Malých Karpát, na pozemkoch v správe Mestských lesov v Bratislave, bol dlhodobo vyhľadávaný obyvateľmi priľahlých mestských častí na rekreáciu a oddych. Je dôležitým vstupným bodom do areálu Mestských lesov pre turistov a horských cyklistov a tvorí vstupnú bránu do areálu. Toto piknikové miesto nad Peknou cestou v Krasňanoch bude slúžiť na oddych a rekreáciu najmä pre obyvateľov  Bratislavy, najmä z mestských častí Krasňany a Rača.

 

Revitalizácia areálu sa uskutočnila vďaka úspešnej spolupráci Mestských lesov v Bratislave a Mestských lesov Viedeň v rámci medzinárodného projektu urbANNAtur. Náklady na revitalizáciu boli približne 141 000 € a boli hradené z programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 – 2013, v rozsahu z 85% prostriedkami z ERDF, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z rozpočtu Mestských lesov v Bratislave.

 

Rekreačný areál v roku 2012 prešiel I. etapou rekonštrukcie a bol odovzdaný verejnosti dňa 6.11.2012. Na ploche cca 1,2 ha sú vybudované dva nové prístrešky s originálnym architektonickým vzhľadom s kapacitou viac ako 100 ľudí, exteriérový gril a ohnisko, petangové ihrisko, streetbalové ihrisko, skupinová hojdačka, stoly s lavičkami, výhľadové lavičky, informačné tabule, odpadkové koše a suché toalety.  Zároveň boli upravené aj povrchy chodníkov a vytvorená rekreačná hracia lúka. Vybudovaním nových odstavných plôch pre autá sa zväčšila celková parkovacia kapacita a zabránením vstupu áut do spodnej časti areálu sa zároveň rozšírila aktívna plocha areálu pre rekreantov.

V II. etape revitalizácie voľnočasového areálu bolo vybudované detské multifunkčné ihrisko, ktoré bolo slávnostne odovzdané verejnosti dňa 14.5.2014. Multifunkčné ihrisko tvoria preliezky a hojdačky, vtáčie hniezdo s hojdačkami, lanová pyramída, mini-hojdačky, kolotoč a multifunkčná zostava v tvare vtáka „Straky“.  Tieto prvky boli dodané od fínskeho výrobcu, sú testované v drsných severských podmienkach a sú ideálne pre naše lesné prostredie.

 

 
Kontakt: PaedDr. Jana Znášiková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 24.10.2014 / 24.10.2014

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > OZNAMY
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa