Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > O nás > Profil verejného obstarávateľa
 

Profil verejného obstarávateľa

 
 
 

    Aktuálne informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk


Mestské lesy v Bratislave sú podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sú povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečujú Mestské lesy v Bratislave osobou odborne spôsobilou pre verejné  obstarávanie.

Verejný obstarávateľ:  Mestské lesy v Bratislave
Sídlo: Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Zikmund
E-mail:  info@ba-lesy.sk
Telefón:00421 5478 9034
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 5028000988 / 0900 
IČO: 30808901 
DIČ: 2020908109 
IČ DPH: SK2020908109

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk. 

zákazky podprahové podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke. 
zákazky s nízkymi hodnotami

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

verejná súťaž (VS)
užšia súťaž (US) 
rokovacie konanie (RK) 
súťažný dialóg (SD)

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Meno: Ing. Juraj Zikmund
Tel: 00421 5478 9034
Email: info@ba-lesy.sk  
 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás > Profil verejného obstarávateľa

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa