Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


 

Profil verejného obstarávateľa

 
 
 

Mestské lesy v Bratislave sú podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mestské lesy v Bratislave 
Sídlo: Cesta Mládeže 4, 831 01 Bratislava 37 
Štatutárny orgán:PaedDr. Jana Znášiková, poverená riadením organizácie E-mail: znasikova@ba-lesy.sk 
Telefón: +421 2 5478 9034 Bankové spojenie: ČSOB 
IBAN:  
IČO: 30 808 901 DIČ: 2020908109 
IČ pre DPH:  SK2020908109

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke - www.simap.ted.europa.eu vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk
  3. zákazky s nízkou hodnotou, zverejňované v súhrnnej správe podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Meno: Mgr. Michaela JanáčováTel: +421 254 789 034, Email: janacova@ba-lesy.sk  

 

Súvisiace odkazy

 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás > Profil verejného obstarávateľa

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa