Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


 

Prieskumy trhu - archív

Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
 
 
Lehota a miesto predkladania ponúk
Predmet prieskumu trhu Súbor Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v €
Verejný obstarávateľ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na Práce s reťazovou motorovou pílou alebo krovinorezom. Predpokladaná cena zákazky je 18.000 € bez DPH/ do 31.12.2014. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je najneskôr do 10.10.2014.
Práca s reťazovou motorovou pílou, alebo krovinorezom

18.000 € bez DPH/ do 31.12.2014
Verejný obstarávateľ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na Kosenie lesoparkových lúk s odvozom trávy. Predpokladaná cena zákazky je 16.000 € bez DPH na rok. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je najneskôr do 31.07.2014 a predkladanie ponúk je do 16.07.2014 do 10.00 hod. Kosenie lesoparkových lúk s odvozom trávy
16.000 € bez DPH/ rok
Verejný obstarávateľ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na Prenájom kontajnerov, Odvoz a likvidácia odpadu. Predpokladaná cena zákazky je 9.000 € s DPH na rok. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je
30.04.2014 a predkladanie ponúk je do 29.04.2014 do12.00 hod.
Prenájom kontajnerov, Odvoz a likvidácia odpadu
9.000 € s DPH /
rok
Verejný obstarávateľ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na Opravu lesných ciest a odvozných miest s traktobágrom. Predpokladaná cena zákazky je 7.000 € bez DPH na rok. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 24.04.2014 a predkladanie ponúk je do 22.04.2014 do 15.00 hod.
Oprava lesných ciest a odvozných miest s traktobágrom
7.000 € bez DPH / rok

Verejný obstarávateľ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na Dodanie a výsadbu sadeníc na jarné opakované zalesnenie v počte 36.000 kusov buk lesný a 4.000 kusov smrek obyčajný. Predpokladaná cena zákazky je 18.000 € bez DPH. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je24.02.2014.

 

Dodanie a výsadba sadeníc na jarné opakované zalesnenie

18.000 € bez DPH
 
 

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa