Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


 

Správy o uskutočnených prieskumoch trhu

 
 
 

Rok 2014

Správa za I. Kvartál 2014


Mesiac Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu zmluvy
Január
Prerezávky v listnatých porastoch
CO.FIN.COM s.r.o.
198,00 €/ha
24.01.2014
Január
Montáž akumulačnej nádoby UK
TZB SK s.r.o.
2055,20 € s DPH
28.01.2014
Február
Oprava asfaltových ciest
PHS Bratislava, s.r.o.
35.034,00 € s DPH
10.02.2014
Marec
Dodanie a výsadbu sadeníc: buk lesný, smrek obyčajný
MTM Design, s.r.o.
0,497 €/ks
03.03.2014

Správa za II. Kvartál 2014Mesiac
Predmet zákazky
Dodávateľ/
zhotoviteľ

Hodnota
 zákazky
bez DPH v €
Dátum podpisu
zmluvy

Apríl
Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej Studienke a rekonštrukcia lesných protipožiarnych ciest EUROVIA SK,a.s. 349.357,77 € bez DPH 22.04.2014
Apríl
Údržba lesných ciest a odvozných miest traktobágrom
Koukola, s.r.o.
6.750,00 €
bez DPH
24.04.2014
Apríl
Elektrický ohrievač vody (zákazka s nízkou hodnotou podľa zák. č. 25/2006 Z.z.) - ohrievač vody Dražice TO-20biely
hej.sk
110,90 €
s DPH
28.04.2014
Apríl
Nakladanie s odpadom OLO a.s. 5.954,64 €
bez DPH
30.04.2014
Máj Elektrické nožnice na živý plot (zákazka s nízkou hodnotou podľa zák. č. 25/2006 Z.z.) - MAKITA UH 7580
lacnenotebooky.sk 168,00 €
s DPH
07.05.2014
Máj
Ochranné sieť nad futbalové ihrisko s montážou (zákazka s nízkou hodnotou podľa zák. č. 25/2006 Z.z.) Scansis Slovakia, s.r.o.
1814,30 €
s DPH
13.05.2014

Správa za III. Kvartál 2014


Mesiac Predmet zákazky Dodávateľ/
zhotoviteľ
Hodnota
 zákazky
bez DPH v €
Dátum podpisu
zmluvy
Júl
Terénne motorové vozidlo
AUTOPOLIS, s.r.o.
36.900 € bez DPH
14.7.2014
August
Dodávka a výstavba (montáž) fitnes zariadení A&B KZM Slovakia,s.r.o. 87.416,66 € bez DPH 25.8.2014
August Vykonávanie prác v ťažobnej činnosti - ťažba, približovanie,manipulácia dreva CO.FIN.COM. s.r.o. 14,00 € bez DPH / 1m³ 28.8.2014

Správa za IV. Kvartál 2014


Mesiac Predmet zákazky Dodávateľ/
zhotoviteľ
Hodnota
 zákazky
bez DPH v €
Dátum podpisu
zmluvyRok 2013

Správa za I. Kvartál 2013


Mesiac
Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu zmluvy
Január
Spracovanie mzdovej agendy
Benter, s.r.o., Šancová 61, Bratislava
360€ / 1mesiac
11.01.2013
Január
Právne služby
Advokátska kancelária Kucek, Havlík & Partners, s.r.o., Račianska 61, Bratislava
960€ / mesiac
21.01.2013

Správa za II. Kvartál 2013


Mesiac
Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu zmluvy
Apríl
Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu
OLO, a.s., Ivánska cesta 22, Bratislava
8.632,38€
29.04.2013
Máj
Realizačná dokumentácia k rekonštrukcii rek. areálu Pod horárňou Krasňany
A.S Projekt - ing, s.r.o., Horská 11, Bratislava
10.800€
04.05.2013
Máj
Servis vozidiel
Drutechna, autodružstvo Bratislava, Trenčianska 25, Bratislava
18€/Nh
29.05.2013
Jún
Oprava strechy a vnútorných omietok v kancelárii Horáreň Krasňany
A&B KZM Slovakia, spol. s.r.o., Obežná 10, Bratislava
8.663,70€
26.06.2013
Jún
Dodanie prvkov detského ihriska vrátane montáže pre účely projektu Urbannatur
Roman Geret - Biatec, Budovateľská 35, Prešov
4.920€
26.06.2013

Správa za III. Kvartál 2013


Mesiac
Predmet zákazky
Dodávateľ/zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu
 zmluvy

September
Zvoz a separovanie smetia z lesoparku DDD Pohotovosť, s r.o.
160€ / zvoz
(dodávateľ nie je
platcom DPH)
30.09.2013

Správa za IV. Kvartál 2013


Mesiac Predmet zákazky Dodávateľ / Zhotoviteľ Hodnota zákazky
s DPH v
Dátum podpisu
 zmluvy
Október Kosenie krajníc lesných asfaltových lúk DEMJAN s.r.o. 0,02€/m2 + DPH 29.10.2013
Október Kosenie lesoparkových lúk Kosec plus s.r.o. 0,025€/m2 + DPH 29.10.2013
November Oprava a servis PC BSP Applications, spol. s r. o. 11.760 € 26.11.2013
November Grafické a tlačiarenské služby Fami s.r.o. tlač A4 - 114€/100ks,
vizitky - 31,2/100ks€,
informačná tabuľa - 108€,
grafické práce - 30€/hod
25.11.2013
November Scanovanie dokumentov Digitalware s.r.o. 336,24 € 22.11.2013
November Spracovanie miezd Benter s.r.o. 360 €/ 1mesiac 20.11.2013
December Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Lungo Mare, s.r.o. 4.400 €/ rok 06.12.2013
December
Právne služby
Chabadová, s.r.o.
800 €/ 1mesiac + DPH 16.12.2013
December Budovanie a údržba zariadení v lesoparku Šedivý Róbert - Lesné práce 30.000 €/ rok 31.12.2013
Rok 2012

Správa za I. Kvartál 2012


Mesiac Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu
 zmluvySpráva za II. Kvartál 2012


Mesiac Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu zmluvy
Apríl
Expertná spolupráca - oblasť stavebníctva pre projekt Urbannatur
Beňuška topinka architekti, s.r.o., Gorkého 13, Bratislava
5256€ 24.04.2012
Apríl
Odvoz a likvidácia odpadu
Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín
9.946,80€ 30.04.2012
Máj Prieskum návštevnosti Lesoparku pre výskumnú fázu projektu Urbannatur Loft, spol. s.r.o., Prešovská 38/A, Bratislava 9711,6€ 15.05.2012
Jún
Servis vozidiel
Drutechna, autodružstvo Bratislava, Trenčianska 25, Bratislava
18€/Nh

04.06.2012
Jún
Kosenie lesoparkových lúk s odvozom trávy
Demjan, s.r.o., Rebarborova 13, Bratislava
0,072€/1m2
04.06.2012

Správa za III. Kvartál 2012


Mesiac Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu
 zmluvy

Júl Zabezpečenie technického dozoru na stavbe Revotalizácia vpľnočas. Areálu Pod horárňou Krasňany G Management, s.r.o., Horská 11/B, Bratislava 10.206€ 30.07.2012

Správa za IV. Kvartál 2012Mesiac Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu zmluvy
November
Zabezpečenie akcie - Otvorenie areálu Krasňany
BKIS, Židovská 1, Bratislava
5252,4€
06.11.2012
November
Príprava a tlač knihy Urbannatur
Fami, s.r.o., Hradská 57, Bratislava
6973,44€ 29.11.2012
December
Výroba a dodávka prezentačných materiálov
Fami, s.r.o., Hradská 57, Bratislava
tlač A4 - 118,75€/100ks, vizitky - 32,5/100ks€, informačná tabuľa - 112,5€, grafické práce - 31,25€/hod

21.12.2012
December
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní
Consulting A&T, s.r.o., Klokočov
7.750€
28.12.2012
December
Priebežný servis IT
BSP Solutions, s.r.o., K Železnej Studienke27, Bratislava
60€/hod

31.12.2012


Rok 2011

Správa za II. Kvartál 2011


Mesiac Predmet zákazky Dodávateľ / zhotoviteľ Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu
zmluvy
Január
Skenovanie a zverejňovanie dokumentov Digitalware, s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava 336,24€ 01.01.2011


Správa za II. Kvartál 2011


Mesiac Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu zmluvy
Apríl
Zabezpečenie programu na Lesnícke Dni 2011 na Partizánskej lúke
Loft, spol. s.r.o., Prešovská 38/A, Bratislava
3.248€

17.04.2011

Správa za III. Kvartál 2011


Mesiac Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu zmluvy
September
Geodetické práce v rámci projektu Urbannatur
Geomap, s.r.o., Borekova 54, Bratislava
2.217,678€

23.09.2011

Správa za IV. Kvartál 2011Mesiac Predmet zákazky
Dodávateľ / zhotoviteľ
Hodnota zákazky
s DPH v €
Dátum podpisu zmluvy
November
Expertná spolupráca v rámci projektu Urbannatur - oblasť lesná pedagogika
ALEA - agentúra pre podporu les.a ekol.aktivít, OZ, Tulská 19, Zvolen
6660€
10.11.2011
November
Expertná spolupráca v rámci projektu Urbannatur - oblasť športu
Quinta essentia, s.r.o., Fadruszova 11, Bratislava
8664€ 11.11.2011
December
Scanovanie a zverejňovanie dokumentov
Digitalware, s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava
336,24€ 01.02.2011
December
Oprava odvozných miest
A.T.I.-alfa, s.r.o., Hlavná 24, Bratislava
23.994,84€
08.12.2011
December
Zhotovenie chodníka zo zámkovej dlažby pri budove MLB
Ing. Martin Breštenský, Narcisova 10, Bratislava
5.715,23€
30.12.2011


 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás > Profil verejného obstarávateľa > Profil verejného obstarávateľa - archív > Správy o uskutočnených prieskumoch trhu

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa