Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


 

O nás

 
 
 
 
ZmenenéNázov dokumentuZodpovedá
15.3.2018Návrh KONCEPCIE ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV V BRATISLAVE PRE ROKY 2018 -2027
Prípadné podnety k návrhu koncepcie posielajte na adresu: info@ba-lesy.sk.
Ing. Gabriela Ižová
9.11.2016Odsúhlasené hospodárske opatrenia v lesnom celku MLB v období od skončenia PSL do schválenia návrhu programu starostlivosti o lesy ( 2016 - 2025) [PDF, 2,3 MB]PaedDr. Jana Znášiková
14.1.2018KONCEPCIA ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV V BRATISLAVE PRE ROKY 2016-18
Tu sa dozviete ako pokračuje spolupráca s občianskou a odbornou verejnosťou, s mestskými časťami, štátnou ochranou prírody a so susediacimi vlastníkmi lesov.
Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: info@ba-lesy.sk
Všetky pripomienky tu budú zverejnené
Ing. Gabriela Ižová
1.4.2015Mapa areálu na Partizánskej lúke [PDF, 3,3 MB]
Areál Partizánskej lúky sa nachádza pod Červeným mostom. Prístup MHD - konečná autobusov a trolejbusov pri Vojenskej nemocnici a odtiaľ to máte už len niekoľko desiatok metrov.
web editor
8.4.2011Vitajte na stránkach Mestských lesov v Bratislave
Mestské lesy v Bratislave boli zriadené k 1. 1. 1994, pôvodne ako oddelenie magistrátu a od 1. 7. 1994 ako samostatne hospodáriaca príspevková organizácia, za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na podporu mimoprodukčných funkcií lesov. Mestské lesy v Bratislave hospodária na ploche približne 3000 ha. Územie našej správy je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát. Jej hranica prechádza lokalitami Červený most - Lamač - Kačín - Malý Slavín - Biely Kríž - Vajnorská dolina. Z južnej, juhovýchodnej a východnej strany vedie hranica zväčša okrajom lesných porastov v susedstve vinohradov, záhradkárskych kolónií a okrajom mestských štvrtí Koliba a Kramáre.
PaedDr. Jana Znášiková
12.4.2011Certifikácia FSC® (FSC - C 019907)
Mestské lesy v Bratislave s rozlohou 3129ha boli od roku 2007 držiteľom FSC certifikátu obhospodarovania lesa. Od 14.10.2012 sme si z finančných dôvodov neobjednali audit a tým pádom stratil pre našu organizáciu certifikát FSC platnosť. V roku 2015 Mestské lesy v Bratislave získali po veľkom letnom odbornom audite opäť prestížny celosvetovo platný certifikát FSC.
Administrátor
2.1.2014Certifikácia PEFC / 23-21-04
Mestské lesy v Bratislave po skončení platnosti certifikátu FSC získali dňa 20.12.2013 rovnako prestížny certifikát PEFC.
PaedDr. Jana Znášiková
12.4.2011Generel
Väčšinou vlastník lesa očakáva od produkcie dreva v lese návrat investícii vložených do svojho lesného majetku - v tomto prípade plní les hlavne funkciu produkčnú. Okrem produkčnej funkcie existujú aj iné dôležité funkcie, ktoré plní les.
Administrátor
23.5.2011Logo MLBAdministrátor
18.12.2015Zriaďovacia listinaPaedDr. Jana Znášiková
12.4.2011Spôsoby ťažby [PDF, 173 kB]Administrátor
2.1.2015Ťažbová mapaPaedDr. Jana Znášiková
12.4.2011Súvisiace zákony
Správanie sa v lese okrem morálnych zásad upravujú aj príslušné právne normy. Pre návštevníkov lesa sú to najmä zákon č. 326/2005 Z.z. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, a zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Administrátor

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa